საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsგანათლების კომიტეტი


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის

პროფესიული განათლების კომიტეტი

I. ანათლების კომიტეტის დებულება

II. საგამოცდო კომისიის დებულება

III. პროფესიონალი ბუღალტრის განათლების სტანდარტები

IV. მთავარი ბუღალტერის საკვალიფიკაციო სტატუსით სერტიფიცირების დებულება

V. პროფესიონალი ბუღალტრის სტატუსის მინიჭების შესახებ 

VI. პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამა

VII. განათლების კომიტეტის სქემა

VIII. კომიტეტის შემადგენლობა

 


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge