საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsდისციპლინარული კომიტეტი


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის

  ეთიკისა  და დისციპლინარული კომიტეტი

I. კომიტეტის დებულება

II. ბაფის წევრთა სამართალდარღვევების გამოვლენისა და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის განსაზღვრის წესი

III. კომიტეტის შემადგენლობა:

  1. მიხეილ აბაიაძე - თავმჯდომარე
  2. გიორგი კვინიკაძე
  3. ივანე ჟუჟუნაშვილი
  4. მურადი ნარსია
  5. რუსუდან ჟორჟოლიანი
  6. ლავრენტი ჭუმბურიძე
  7. მალხაზ ვეფხვაძე
  8. ივანე ჯელია

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge