საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditors2020 წლის ბაფის სახელობის სტიპენდიანტები


2006 წლიდან, საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის საერთო კრების გადაწყვეტილებით,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ორ საუკეთესო სტუდენტს, ყოველწლიურად, ენიშნება ბაფის სახელობის  სტიპენდია...


დაწვრილებით

წევრობის ვალდებულების პრინციპების (SMO) შესრულება


SMO სამოქმედო გეგმების შემუშავება ხდება IFAC-ის წევრებისა  და ასოცირებული წევრების მიერ, რათა აჩვენონ წევრობის ვალდებულების პრინციპების (SMO) შესრულება. SMO მოითხოვს IFAC-ის წევრებმა და ასოცირებულმა წევრებმა, IFAC-ის ეგიდით... 


დაწვრილებით

ინფორმაცია ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი პირებისათვის


ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის №ნ-16 ბრძანებით დამტკიცებული პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის 24-ე მუხლის  მიხედვით,  ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებებით საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი პირისათვის, ბუღალტერთა სასერტიფიკაციო  პროგრამის დისციპლინების (საგნების) აღიარებას, კომპეტენციის საბაზო დონეზე, ბაფი ახორციელებს...


დაწვრილებით

თქვენი ფირმის შენება და გაფართოება


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციამ (GFPAA) თარგმნა მოდული 3 –„თქვენი ფირმის შენება და გაფართოება“...

 

დაწვრილებით

ფირმის საქმიანობის დაგეგმვა


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციამ (ბაფი) თარგმნა – თქვენი ფირმის საქმიანობის დაგეგმვა აღნიშნული სახელმძღვანელო ითარგმნა აზიის განვითარების ბანკის ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში...


დაწვრილებით
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge