საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsკორპორატიული წევრები


კორპორატიული წევრები

გთავაზობთ საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის წევრი აუდიტორული ფირმების შემოსავლებს 2012, 2013, 2014 და 2015 კალენდარული წლის 31 დეკემბრისთვის. ვაქვეყნებთ მხოლოდ იმ ფირმების მონაცემებს, რომლებიც აღნიშნულ თარიღებზე იყვნენ ბაფის კორპორატიული წევრები. შემოსავლები მოცემულია საგადასახადო აღრიცხვის წესით. აღვნიშნავთ, რომ მონაცემებში ერთმანეთისგან არ არის გამოყოფილი შემოსავალი, რომელიც მიღებულია ალტერნატიული აუდიტის პროექტებიდან და შემოსავალი, რომელიც მიღებულია სხვა საგადასახადო აუდიტის პროექტებიდან.

ინფორმაცია ქვეყნდება „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-7 პუნქტში მოცემული მოთხოვნების შესაბამისად.

ბაფის კორპორატიული წევრების შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია 2012 წლის 31 დეკემბრის  მდგომარეობით

ბაფის კორპორატიული წევრების შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია 2013 წლის 31 დეკემბრის  მდგომარეობით

ბაფის კორპორატიული წევრების შემოსავლების შესახებ ინფორმაცია 2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

აუდიტორთა რეესტრში რეგისტრირებული  აუდიტორული ფირმების შემოსავლები 2015 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge