საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsგამოცემები


 

ბაფის გამოცემების მიზანია  ხელი შეუწყოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ბუღალტერთა და აუდიტორთა პროფესიულ მომზადებას, გადამზადებასა და  კვალიფიკაციის შენარჩუნებას. მიზნის მისაღწევად, ბაფი გამოცემს საერთაშორისო სტანდარტებს ქართულ ენაზე და მათი გამოყენების სახელმძღვანელო  ლიტერატურას.


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge