საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსაქმიანობის ანგარიშები


1. ბაფის სამოქმედო გეგმა (SMO) წლების მიხედვით:

2018 - 2019

2020 - 2021

Action plan (SMO) GFPAA according to years:

201610_Georgia_GFPAA-DBR

201612-Georgia-GFPAA  SMO-2016-2017

201806-Georgia-GFPAA  SMO 2018-2019

201912-Georgia-GFPAA_SMO 2020-2021

2. ბაფის ბიუჯეტი წლების მიხედვით: 

ბაფის 2012 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2013 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2014 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2015 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2016 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2017 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2018 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2019 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2020 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2021 წლის ბიუჯეტი

 

3. ბაფის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება წლების მიხედვით:

ბაფის 2013 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

ბაფის 2014 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

ბაფის 2015 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

ბაფის 2016 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

ბაფის 2017 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

ბაფის 2018 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

ბაფის 2019 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

 

 Audited Financial Statements of GFPAA according to years:

2015

2016

2017

2018

2019

4. საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის საქმიანობის ანგარიშები წლების მიხედვით:

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფი) 2016 წლის საქმიანობის  ანგარიში

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფი) 2017 წლის საქმიანობის  ანგარიში

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფი) 2018 წლის საქმიანობის  ანგარიში

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფი) 2019 წლის საქმიანობის  ანგარიში

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფი) 2020 წლის საქმიანობის  ანგარიში

 სარევიზიო კომისიის ანგარიში ბაფის საქმიანობის შესახებ 2019 წელი

 

ბაფის თვითშეფასება:

1. განვითარების   სიმწიფის მოდელი

2. სიმწიფის მოდელის თვითშეფასება


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge