საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსაქმიანობის ანგარიშები


ბაფის 2012 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2013 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2014 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2015 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2016 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2017 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2018 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2013 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

ბაფის 2014 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

ბაფის 2015 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

ბაფის 2016 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

ბაფის 2017 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

ბაფის 2018 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფი) 2016 წლის საქმიანობის  ანგარიში

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფი) 2017 წლის საქმიანობის  ანგარიში

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფი) 2018 წლის საქმიანობის  ანგარიში

 სარევიზიო კომისიის ანგარიში ბაფის საქმიანობის შესახებ


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge