საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბაფის საერთო კრების (12.12.2020) დელეგატთა რეგისტრაცია


 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის გამგეობის  გადაწყვეტილებით (სხდომის ოქმი #9, 19.10.2020), საერთო  კრება გაიმართება 2020 წლის 12 დეკემბერს, 12.00-15.00 საათზე...

 

დაწვრილებით

პროფესიული სერტიფიცირების გამოცდები


პროფესიული სერტიფიცირების პრეტენდენტთა საყურადღებოდ!

ქვეყანაში მთავრობის მიერ გამოცხადებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე შეიცვალა პროფესიული სერტიფიცირების იანვრის გამოცდების გრაფიკი...


დაწვრილებით

ჟურნალი „ბუღალტული აღრიცხვა


2020 წლის თებერვლიდან ჟურნალი  „ბუღალტრული აღრიცხვა“ მოგეწოდებათ ელექტრონული ფორმით...

 

დაწვრილებით

ბუღალტრული აღრიცხვის სფეროში განათლების შედარებითი ანალიზი და შეფასება საქართველოში


დიაგნოსტიკური ანალიზის შედეგები საქართველოს უნივერსიტეტებში ბუღალტრული აღრიცხვის კურიკულუმების განათლების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის შესახებ...


დაწვრილებით

საერთაშორისო სტანდარტების მხარდაჭერა


ხარისხის პროაქტიული მართვა, ახალი სტანდარტების გათვალისწინებით, ხელს შეუწყობს აუდიტის გარდაქმნის შემდგომ ეპოქას...


დაწვრილებით
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge