საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბაფის პროფესიული სერტიფიცირების გამოცდების შედეგები


ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების გამოცდის შედეგების სტატისტიკა (2021-თებერვალი) გამოქვეყნდება მოგვიანებით

გამოცდების შედეგები მოდულებისა და რეგისტრაციის ნომრების მიხედვით იხილეთ აქ

 

დაწვრილებით

მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმების (SMPs) მხარდასაჭერი ღონისძიებები


ღონისძიება ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში შემუშავებული ვებინარების სერიის ნაწილია. სერია მსოფლიო ბანკმა მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმების (SMPs) მხარდასაჭერად შეიმუშავა...

 

დაწვრილებით

ჟურნალი „ბუღალტული აღრიცხვა


2020 წლის თებერვლიდან ჟურნალი  „ბუღალტრული აღრიცხვა“ მოგეწოდებათ ელექტრონული ფორმით...

 

დაწვრილებით

ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამაში ჩართვის მსურველთა საყურადღებოდ!


პრეტენდენტად რეგისტრაცია მიმდინარეობს ონლაინ. მსურველი ბაფის მეილზე - gfpaa@gfpaa.ge - აგზავნის საბუთებს და ამავე მეილიდან ელოდება პასუხს. საიტზე რეგისტრაციისათვის აუცილებელი დოკუმენტები იხილეთ ლინკზე 

http://gfpaa.ge/site/index.php?tid=33&color=green&lid=33... მე-4 პუნქტში. ახალი წიგნების ლექციებზე დარეგისტრირება ხდება ინსტიტუტის მსმენელთა ბაზიდან (ლექციებზე დარეგისტრირების ინფორმაცია და მსმენელთა ბაზა იხილეთ ინსტიტუტის საიტზე) - http://pbi.ge/?action=lectures

 


დაწვრილებით

პროფესიონალების მომზადება მომავლისთვის


ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი პრაქ­ტი­კის მქო­ნე პი­რე­ბი გლო­ბა­ლუ­რად პრო­ფე­სი­ის მთა­ვარ საყ­რ­დენს წარ­მო­ად­გე­ნენ. 2018 წელს ბუ­ღალ­ტერ­თა სა­ერ­თა­შო­რი­სო ფე­დე­რა­ცი­ის მი­ერ ჩა­ტა­რე­ბულ­მა მცი­რე და სა­შუ­ა­ლო პრაქ­ტი­კის მქო­ნე ფირ­მე­ბის გლო­ბა­ლურ­მა კვლე­ვამ გა­მო­ავ­ლი­ნა, რომ და­ახ­ლო­ე­ბით 6,000 რეს­პონ­დენ­ტი­დან 30% ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი პრაქ­ტი­კის მქო­ნე პი­რი იყო...


დაწვრილებით
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge