საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsხარისხის შემმოწმებელთა რეესტრი


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია აწარმოებს სერტიფიცირებული ხარისხის შემმოწმებლების რეესტრს. ხარისხის შემმოწმებელი არის პირი, რომელიც ახორციელებს ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგს აუდიტორულ ფირმაში. დღესდღეობით, სერტიფიცირებულია ორი ფიზიკური პირი, რომელთა სერტიფიცირებაც მოხდა 2014 წლის აგვისტოში, ტესტირების საფუძველზე. 

ხარისხის შემმოწმებელთა რეესტრი


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge