საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsჟურნალი „ბუღალტული აღრიცხვა


არსებული რეალობიდან გამომდინარე, ჟურნალი  „ბუღალტრული აღრიცხვა“ მოგეწოდებათ ელექტრონული ფორმით...


დაწვრილებით

პრაქტიკის ტრანსფორმაციის სამოქმედო გეგმა


„ბუღალტრის პროფესიას უახლოეს 10 წელიწადში ვეღარ ვიცნობთ. სინამდვილეში, საქმე ისაა, რომ ეს სავარაუდოდ მომდევნო 5 წელიწადში მოხდება“ ბერი მელანსონი, სერტიფიცირებულ საზოგადოებრივ ბუღალტერთა ამერიკული ინსტიტუტის პრეზიდენტი და აღმასრულებელი დირექტორი და საერთაშორისო სერტიფიცირებულ პროფესიონალ ბუღალტერთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი...

 

 


დაწვრილებით

მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმებისთვის


მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმების  შესაძლებლობები გამოწვევებით აღსავსე დროში. მიგნებები ემყარება ACCA -ს ანგარიშს „გლობალური კვლევა Covid-19-ის შესახებ: აღდგენისკენ მიმავალი გზა“...


დაწვრილებით

წევრთა გამოკითხვის შედეგები


საქართველოში ბუღალტერთა და აუდიტორთა პროფესიული ორგანიზაციების წევრთა გამოკითხვის შედეგები...


დაწვრილებით

ბესსს-ის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა 5


ეთიკის ძირითადი პრინციპების დაცვის გარდა, დამოუკიდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებით მოითხოვება, რომ საზოგადოებრივი პრაქტიკით დაკავებული პროფესიონალი ბუღალტრები დამოუკიდებელნი იყვნენ აუდიტის, მიმოხილვისა და სხვა მარწმუნებელი გარიგებების შესრულებისას... 


დაწვრილებით
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge