საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsფასს


ინგლისურიდან ქართულ ენაზე თარგმნილი და გამოცემულია “ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები” (ფასსს) 2014 წლის რედაქციით.

ფასს გამოცემულია სამ ტომად (3518 გვერდი) და მისი შეძენა შესაძლებელია ბაფში.

ფასს-ს კომპლექტის გასაყიდი ფასია 250 ლარი.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge