საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsასოცირებული წევრები


საწევრო კომიტეტის გადაწყვეტილებით (ოქმი 06-15) გაფრთხილება მიეცათ ბაფის ასოცირებულ წევრებს, რომელთაც გააჩნიათ საწევრო დავალიანება 60 ლარი და მეტი. თუ აღნიშნული წევრები 2015 წლის 31 დეკემბრამდე არ დაფარავენ დავალიანებას, მათი  წევრობიდან გარიცხვის საკითხი განსახილველად გადაეცემა ბაფის გამგეობას.

საწევრო დავალიანების მქონე ასოცირებული წევრები

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge