საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი 1


ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი 1 (ყოფილი ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტი 1)

 

ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციამ გამოსცა ახალი ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტები ხმსს 1 და ხმსს 2.

იხილეთ ხმსს 1 და მოკლე დროში განთავსდება ხმსს 2-იც.

ეს დოკუმენტი შემუშავებული და დამტკიცებულია აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IAASB) მიერ. IAASB-ის მიზანია, ემსახუროს საზოგადოების ინტერესებს მაღალი ხარისხის აუდიტის, მარწმუნებელი მომსახურების და სხვა დაკავშირებული სტანდარტების შემუშავებით, აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტების კონვერგენციის ხელშეწყობით, ამგვარად აუმჯობესებს რა პროფესიონალი ბუღალტრების საქმიანობის ხარისხსა და ერთგვაროვნებას მთელ მსოფლიოში და განამტკიცებს საზოგადოების ნდობის აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების პროფესიის მიმართ საერთაშორისო დონეზე.

 
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge