საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბუღალტერთა პროფესიული სერტიფიცირების კანდიდატების საყურადღებოდ!


გაცნობებთ, რომ შეიცვალა სასწავლო სახელმძღვანელოები  მოდულებში: ,,სტრატეგიული ბიზნეს ლიდერი", ,,საწარმოს სტრატეგიული ანგარიშგება", ,,ქართული ბიზნეს სამართალი". სახელმძღვანელოები ხელმისაწვდომი იქნება სექტემბრიდან. გამოცდები 2023 წლის იანვარში ზემოაღნიშნულ მოდულებში ჩატარდება განახლებული სახელმძღვანელოებით.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2017 წლის 25 სექტემბერს მიღებული „პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტისა და სასერტიფიკაციო პროგრამებისა და საგამოცდო პროცესის აღიარების  წესის“ მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად განხორციელებული და დაგეგმილი ღონისძიებებიდან გამომდინარე, გადაისინჯოს   პროფესიული სერტიფიცირების    სახელმძღვანელო ლიტერატურის (წიგნების) ფასები, სერტიფიცირების გამოცდებისა და ჩათვლის გადასახადი:

 

 1. სერტიფიცირების სახელმძღვანელო ლიტერატურის ფასები 2022 წლის 01 ივლისიდან
 • სასერტიფიკაციო პროგრამის I დონის წიგნების (1 კომპლექტი -სახელმძღვანელო და პრაქტიკული მასალა) ღირებულება - 80 ლარი;
 • სასერტიფიკაციო პროგრამის I I დონის წიგნების (1 კომპლექტი -სახელმძღვანელო და პრაქტიკული მასალა) ღირებულება - 100 ლარი;  
 • სასერტიფიკაციო პროგრამის I I I დონის წიგნების (1 კომპლექტი -სახელმძღვანელო და პრაქტიკული მასალა) ღირებულება - 150 ლარი.  
 1. სერტიფიცირების გამოცდებისა და ჩათვლის ღირებულება  სრულ სასერტიფიკაციო პროგრამაში (13 საგამოცდო მოდული) მონაწილეებისათვის  
 • სასერტიფიკაციო პროგრამის I დონეზე (3 საგამოცდო მოდული) ერთ მოდულში გამოცდის ან/და ჩათვლის  საფასური განისაზღვროს 210 ლარით, დღგ-ს ჩათვლით. ჩათვლის ნაწილში ცვლილება ამოქმედდეს 2022 წლის 1 სექტემბრიდან;
 • სასერტიფიკაციო პროგრამის II დონეზე (6 საგამოცდო მოდული) თითოეული მოდულის გამოცდის საფასური, 2023 წლის 1 იანვრის შემდგომი პერიოდის გამოცდებისთვის, განისაზღვროს 250 ლარით, დღგ-ს ჩათვლით;  
 • სასერტიფიკაციო პროგრამის I I I დონეზე  (4 საგამოცდო მოდული) თითოეული მოდულის გამოცდის საფასური, განისაზღვროს 400 ლარით,  დღგ-ს ჩათვლით.    
 1. სერტიფიცირების გამოცდების ღირებულება  სასერტიფიკაციო პროგრამის (5 გამოცდა) მოდულებში, 2023 წლის 01 იანვრიდან  

 

3.1  სასერტიფიკაციო პროგრამის ქართულენოვანი გამოცდების თითოეული მოდულის გამოცდის საფასური, 2023 წლის 1 იანვრის შემდგომი პერიოდის გამოცდებისთვის, განისაზღვროს 460 ლარით,  დღგ-ს ჩათვლით, მათ შორის:

 • სერტიფიცირების ინგლისურენოვან (ACCA) პროგრამაში მონაწილეებისათვის;
 • სხვა ქვეყნის სერტიფიცირებული პირებისათვის, რომლებიც გამოცდას აბარებენ სერტიფიკატის აღიარების მიზნით. 

3.2  სასერტიფიკაციო პროგრამაში 2022 წლის 1 ივლისამდე რეგისტრირებული კანდიდატებისათვის საგადასახადო დაბეგვრასა და ბიზნესსამართალში 3.1  პუნქტით გათვალისწინებული გამოცდის საფასური (460 ლარი) ამოქმედდება  2024 წლის 1 იანვრის შემდგომი პერიოდის გამოცდებისათვის.

3.2 საგადასახადო დაბეგვრასა და ბიზნესსამართალში ინგლისურ ენაზე ჩატარებული თითოეული მოდულის  გამოცდის საფასური, განისაზღვროს 100ლარით,  დღგ-ს ჩათვლით.

 

ზოგადი წესები

გამოცდებზე რეგისტრაცია დაიწყება გამოცდის თარიღამდე 30 დღით ადრე გამოცდაზე ონლაინ რეგისტრაციის წესების მიხედვით და რეგისტრაცია დამთავრდება გამოცდამდე 10 დღით ადრე. 

ბიზნესსამართლის მოდული

პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამის მეორე ეტაპის ბიზნესსამართლის მოდულის სასწავლო მასალა ხელმი­საწვდომია როგორც მატერიალური (70 ლარი), ასევე ელექტრონული ფორმით უსასყიდლოდ ბაფის ვებგვერდზე (http://gfpaa.ge/site/index.php?tid=33&color=green&lid=33&sid=52&artid=51

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge