საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსემინარი ბაფის წევრებისათვის


სემინარი ბაფის წევრებისათვის!

ბაფის წევრებისთვის 2023 წელს დაგეგმილი სემინარების ფარგლებში

6 ივნისს/15:00-18:000 სთ-ზე ჩატარდება სემინარი თემაზე:

 

    მსს ფასს-ის მიხედვით ბიოლოგიური აქტივების აღრიცხვა და შეფასება

 

განსახილველი საკითხები:

1.       სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის განმარტება და 34-ე განყოფილების მოქმედების სფერო

2.       ბიოლოგიური აქტივების აღრიცხვა თვითღირებულების მოდელით

3.       ბიოლოგიური აქტივების აღრიცხვა რეალური ღირებულების მოდელით

4.       ბიოლოგიური აქტივებიდან მიღებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის აღრიცხვა და შეფასება

5.       ბიოლოგიური აქტივების რეალური ღირებულების შეფასება

6.       ბიოლოგიურ აქტივებთან დაკავშირებული განმარტებითი შენიშვნები

 

სემინარს გაუძღვება ლელა კუპრაშვილი - ბაფის სტანდარტების კომიტეტის წევრი

 

სემინარში მონაწილეობის გადასახდელი:

ბაფის წევრებისათვის - 15 ლარი, დღგს ჩათვლით;

ბაფის არაწევრებისთვის - 30 ლარი, დღგს ჩათვლით.

რეგისტრაციისთვის შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა და გადახდის დამადასტურებელი საბუთი გადმოაგზავნეთ ბაფის ელ. ფოსტაზე baf@baf.ge

 

სარეგისტრაციო ბმული https://forms.gle/oYWMz43AHKLrUMrYA

 

გადახდა შესაძლებელია  ბაფის საბანკო ანგარიშზე

სს თიბისი ბანკი - კოდი: TBCBGE 22,  ა/ა GE83TB0600000000700665

სს საქართველოს ბანკი - კოდი BAGAGE22, ა/ა GE30BG0000000525708648

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge