საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსემინარი ბაფის წევრებისათვის


სემინარი ბაფის წევრებისათვის!

 

ბაფის წევრებისთვის 2023 წელს დაგეგმილი სემინარების ფარგლებში

20 ივნისს/15:00-18:000 სთ-ზე ჩატარდება სემინარი თემაზე:

 

საწარმოთა მიერ ანგარიშგებების წარდგენის ვალდებულებათა და ფინანსური ანგარიშგების სტრუქტურის მიმოხილვა

 

განსახილველი საკითხი:

1.     საწარმოთა ზომითი კატეგორიების მიმოხილვა და მათი ანგარიშვალდებულების განხილვა

2.       მე-4 კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვა

3.       მსს ფასს-ის მიხედვით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვა

4.       სრული ფასს-ის მიხედვით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვა

5.       ციფრული ფორმების მიმოხილვა

6.       მმართველობის ანგარიშგების მიმოხილვა

7.       სარასზე ანგარიშგების ატვირთვის პრაქტიკული ნიუანსების მიმოხილვა

8.       2020-2021 წლების ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის შედეგად სარასის მიერ გამოვლენილი შეუსაბამობები

9.       2021 და 2022 წლების ანგარიშგებების განხილვის სარასის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტები

 

 სემინარს გაუძღვება ლელა კუპრაშვილი - ბაფის სტანდარტების კომიტეტის წევრი

 

სემინარში მონაწილეობის გადასახდელი:

ბაფის წევრებისათვის - 15 ლარი, დღგს ჩათვლით;

ბაფის არაწევრებისთვის - 30 ლარი, დღგს ჩათვლით.

რეგისტრაციისთვის შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა და გადახდის დამადასტურებელი საბუთი გადმოაგზავნეთ ბაფის ელ. ფოსტაზე baf@baf.ge

სარეგისტრაციო ბმული https://forms.gle/QX8bpxqudotRAtHJ7

გადახდა შესაძლებელია  ბაფის საბანკო ანგარიშზე

სს თიბისი ბანკი - კოდი: TBCBGE 22,  ა/ა GE83TB0600000000700665

სს საქართველოს ბანკი - კოდი BAGAGE22, ა/ა GE30BG0000000525708648

 
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge