საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსაქმიანობის ანგარიშები


  1. ბაფის სამოქმედო გეგმა (SMO) წლების მიხედვით:

2022 - 2024

2020 - 2021

2018 - 2019

 

Action plan (SMO) GFPAA according to years:

201610_Georgia_GFPAA-DBR

202112-Georgia-GFPAA-SMO  2022-2024

201912-Georgia-GFPAA_SMO 2020-2021

201806-Georgia-GFPAA  SMO 2018-2019

201612-Georgia-GFPAA  SMO-2016-2017

 

2. ბაფის ბიუჯეტი წლების მიხედვით: 

ბაფის 2023 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2022 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2021 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2020 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2019 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2018 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2017 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2016 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2015 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2014 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2013 წლის ბიუჯეტი

ბაფის 2012 წლის ბიუჯეტი

 

3. ბაფის  ფინანსური ანგარიშგებები წლების მიხედვით:

ბაფის 2022 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა

ბაფის ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

ბაფის 2021 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

ბაფის 2021 წლის ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება

ბაფის 2020 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

ბაფის 2020  წლის არაკონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

ბაფის 2019 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

ბაფის 2018 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

ბაფის 2017 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება

ბაფის 2016 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

ბაფის 2015 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

ბაფის 2014 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

ბაფის 2013 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

 

 Audited Financial Statements of GFPAA according to years:

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 

4. საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის საქმიანობის ანგარიშები წლების მიხედვით:

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფი) 2023 წლის საქმიანობის  ანგარიში

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფი) 2022 წლის საქმიანობის  ანგარიში

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფი) 2021 წლის საქმიანობის  ანგარიში

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფი) 2020 წლის საქმიანობის  ანგარიში

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფი) 2019 წლის საქმიანობის  ანგარიში

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფი) 2018 წლის საქმიანობის  ანგარიში

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფი) 2017 წლის საქმიანობის  ანგარიში

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფი) 2016 წლის საქმიანობის  ანგარიში

 

სარევიზიო კომისიის ანგარიში ბაფის საქმიანობის შესახებ 2022 წელი

სარევიზიო კომისიის ანგარიში ბაფის საქმიანობის შესახებ 2021 წელი

სარევიზიო კომისიის ანგარიში ბაფის საქმიანობის შესახებ 2020 წელი

 სარევიზიო კომისიის ანგარიში ბაფის საქმიანობის შესახებ 2019 წელი

სარევიზიო კომისიის ანგარიში ბაფის საქმიანობის შესახებ 2018 წელი

სარევიზიო კომისიის ანგარიში ბაფის საქმიანობის შესახებ 2017 წელი

 

ბაფის თვითშეფასება:

1. განვითარების   სიმწიფის მოდელი

2. სიმწიფის მოდელის თვითშეფასება

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge