საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსერტიფიცირების კანდიდატების საყურადღებოდ


გამოქვეყნდა ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების 2024 წლის იანვრის გამოცდების ცხრილი.

https://baf.ge/site/files/sertificirebis%20programa/gamocdebi/gamoc.%20cx.%202024ianv..pdf

 

 


დაწვრილებით

2023 წლის სავალდებულო განგრძობითი სწავლება


„განგრძობითი განათლების სტანდარტის“ მოთხოვნების შესაბამისად, სავალდებულო განგრძობითი სწავლების სემინარები  ბაფში ჩატარდება მიმდინარე წლის 11 სექტემბრიდან  21 ნოემბრამდე  პერიოდში...


დაწვრილებით

ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების კანდიდატების საყურადღებოდ


მათ ვისაც სურს ACCA-ს პროგრამაში დარეგისტრირება, 2024 წლის 31 მარტის ჩათვლით შეუძლიათ ისარგებლონ ქვემოთ მითითებული ფასდაკლებით...


დაწვრილებით

ცვლილება P7 მოდულში


2022 წლის 15 დეკემბრიდან ძალაში შევიდა ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი 1, რომელიც არეგულირებს ხარისხის მართვას ფირმებისთვის, რომლებიც ასრულებენ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს, ან მიმოხილვას, ან სხვა სახის მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების გარიგებებს...


დაწვრილებით

ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამაში ჩართვის მსურველთა საყურადღებოდ!


პრეტენდენტად რეგისტრაცია მიმდინარეობს ონლაინ. მსურველი ბაფის მეილზე - gfpaa@gfpaa.ge - აგზავნის საბუთებს და ამავე მეილიდან ელოდება პასუხს. საიტზე რეგისტრაციისათვის აუცილებელი დოკუმენტები იხილეთ ლინკზე 

http://gfpaa.ge/site/index.php?tid=33&color=green&lid=33... მე-4 პუნქტში. ახალი წიგნების ლექციებზე დარეგისტრირება ხდება ინსტიტუტის მსმენელთა ბაზიდან (ლექციებზე დარეგისტრირების ინფორმაცია და მსმენელთა ბაზა იხილეთ ინსტიტუტის საიტზე) - http://pbi.ge/?action=lectures

 


დაწვრილებით


ძირითადი პარტნიორები

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge