საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsდებულებები


წევრობა

ბაფის დებულება წევრობის შესახებ

საწევრო კომიტეტი დებულება

აუდიტის ხარისხის კმიტეტის დებულება

წევრთა სამართალდარღვევების გამოვლენისა და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის განსაზღვრის წესი

 

განათლების დებულებები 

  1. დ ე ბ უ ლ ე ბ ა პროფესიონალი ბუღალტრის სტატუსის მინიჭების შესახებ
  2. დ ე ბ უ ლ ე ბ ა მთავარი ბუღალტრის სტატუსის მინიჭების შესახებ
  3. დ ე ბ უ ლ ე ბ ა სხვა ქვეყნის სერტიფიცირებული პირის აღიარების შესახებ
  4. დ ე ბ უ ლ ე ბ ა საგამოცდო კომისიის შესახებ

 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის სარევიზიო კომისიის დებულება


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge