საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsდებულებები


წევრობა

         ბაფის დებულება წევრობის შესახებ

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის სარევიზიო კომისიის დებულება

ხარისხის კონტროლი

  1. ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის დებულება
  2. ხარისხის კონტროლის სისტემის შემმოწმებელთა სერტიფიცირების წესები

    (დებულება და პროგრამა)

განათლების დებულებები (პროექტი)

  1. დ ე ბ უ ლ ე ბ ა პროფესიონალი ბუღალტრის სტატუსის მინიჭების შესახებ
  2. დ ე ბ უ ლ ე ბ ა მთავარი ბუღალტრის სტატუსის მინიჭების შესახებ
  3. დ ე ბ უ ლ ე ბ ა სხვა ქვეყნის სერტიფიცირებული პირის აღიარების შესახებ
  4. დ ე ბ უ ლ ე ბ ა საგამოცდო კომისიის შესახებ

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge