საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsგანგრძობითი სწავლება


განგრძობითი სწავლების პროგრამა ემყარება იმ პრინციპს, რომ ყოველი პროფესიონალი ბუღალტრის მოვალეობაა, შეინარჩუნოს და განავითაროს პროფესიული კომპეტენტურობა, რომელიც აუცილებელია კლიენტების, დამქირავებლებისა და სხვა ინფორმაციის მომხმარებელთა ფართო წრისათვის, მაღალი ხარისხის მომსახურების გასაწევად, რაც თავის მხრივ, საზოგადოების ინტერესის დაცვის უზრუნველსაყოფად აკონტროლებს პროფესიონალი ბუღალტრების პროფესიული კომპეტენტურობის შენარჩუნებასა და განვითარების გაგრძელებას.


დაწვრილებით
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge