საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსრული სასერტიფიკაციო პროგრამა


სრული სერტიფიცირების პროგრამა აღიარებულია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2018 წლის 23 ივლისს:  სარეგისტრაციო ნომერი SARAS-IPD-0001

სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა
სარეგისტრაციო ნომერი SARAS-IPD-0001

 

სრული სასერტიფიკაციო პროგრამის საგამოცდო პროცესი

სარეგისტრაციო ნომერი SARAS-EXP-0001 

 

 


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge