საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsწევრებთან ურთიერთობის კომიტეტი


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის

წევრებთან ურთიერთობის კომიტეტი

I. წევრებთან ურთიერთობის კომიტეტის დებულება 

II. დებულება ბაფის წევრობასთან დაკავშირებული პოლიტიკისა და პროცედურების შესახებ

III. წევრებთან ურთიერთობის კომიტეტის 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმა

IV. საწევრო კომიტეტის შემადგენლობა:

1. ნიკოლოზ ბაკაშვილი - თავმჯდომარე

  1. ლევან საბაური
  2. მზევინარ გურაბანიძე
  3. ლავრენტი ჭუმბურიძე
  4. დავით ჭუმბურიძე
  5. შორენა გამიაშვილი
  6. მირანდა ვაჟბედაშვილი
  7. თამარ ნიქაბაძე
  8. გიორგი შონია
 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge