საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბაფის შესახებ


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია (ბაფი) 

ბაფი არის რეგისტრირებული კავშირი (არასამთავრობო, არაკომერციული საზოგადოებრივი ორგანიზაცია). იგი შეიქმნა 1998 წლის 5 მაისს.  ბაფი მიჩნეულია საქართველოს ბუღალტერთა კლუბის (დაფუძნდა 1996 წლის 17 დეკემბერს)სამართალმემკვიდრედ.  
ფედერაციის წევრები არიან ფიზიკური და იურიდიული პირები. ფიზიკური პირების წევრობა ორსაფეხურიანია (ასოცირებული და ნამდვილი წევრი).  2017 წლის 1 მაისის მდგომარეობით, ბაფის წევრია 7775 ფიზიკური პირი და 103 აუდიტორული კომპანია.      

დაწვრილებით
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge