საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsაუდიტორული საქმიანობის რეგულირების კომიტეტი


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის

 აუდიტორული საქმიანობის რეგულირების კომიტეტი

 

  1. ხოროშვილი რუსლანი-თავმჯდომარე
  2. ჯელია ივანე
  3. ქადაგიშვილი ნინო
  4. ბაკაშვილი ნიკოლოზი
  5. ხუციშვილი ბერდო
  6. ვეფხვაძე მალხაზი
  7. ძაძამია რევაზი

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge