საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsდისციპლინარული კომიტეტი


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის

  ეთიკისა  და დისციპლინარული კომიტეტი

I. კომიტეტის დებულება

II. ბაფის წევრთა სამართალდარღვევების გამოვლენისა და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის განსაზღვრის წესი

III. კომიტეტის შემადგენლობა:

  1. მიხეილ აბაიაძე - თავმჯდომარე
  2. გიორგი ტურაზაშვილი
  3. რევაზ ძაძამია
  4. ზურაბ ლალაზაშვილი
  5. რუსუდან ჟორჟოლიანი

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge