საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsცვლილებები და სიახლეები F4 - F6 მოდულებში


საიტზე განახლდა საგადასახადო კოდექსის F6-ის სანიმუშო გამოცდის ფაილები. 

http://gfpaa.ge/site/index.php?tid=33&color=green&lid=33&sid=61

ისარგებლეთ საგადასახადო კოდექსით 2022 წლის თებერვლის მდგომარეობით. http://gfpaa.ge/site/index.php?tid=33&color=green&lid=33&sid=52&artid=51

ასევე გთხოვთ ისარგებლოთ გაფართოებულ სანიმუშო ამოცანით საშემოსავლო გადასახადში. ამ ამოცანაში დამატებულია ოპერაციების რაოდენობა, უკეთ გაგებისათვის დამატებულია სხვა შემოსავლების და დაკავებების ცალკე ცხრილი და მითითებულია დარიცხვის  საფუძველი. ანუ ეს ამოცანა მოიცავს იმაზე მეტ კითხვებს, ვიდრე კანდიდატს შეხვდება რეალურ საგამოცდო ამოცანაში და შედგენილია მხოლოდ ვარჯიშის მიზნით.

F4 ქართული ბიზნეს სამართალი (შრომისა და სამოქალაქო კოდექსში შესული ცვლილებები)

საკანონმდებლო ცვლილებებიდან გამომდინარე სამეწარმეო სამართალი სახელმძღვანელოს ნაცვლად კანდიდატმა სრულად კანონიდან უნდა დაამუშავოს. დანარჩენი ქვემოთ მითითებული საკითხები კი სახელმძღვანელოში სხვადასხვა ადგილებშია გაბნეული, შესაბამისად, ახალი ნორმების შინაარსის შესწავლის შემდეგ, კანდიდატი თავად გაუკეთებს ძველ რეგულაციებს იდენტიფიცირებას. 

http://gfpaa.ge/site/index.php?tid=33&color=green&lid=33&sid=52&artid=51

 


დაწვრილებით

ჟურნალი „ბუღალტული აღრიცხვა


2020 წლის თებერვლიდან ჟურნალი  „ბუღალტრული აღრიცხვა“ მოგეწოდებათ ელექტრონული ფორმით...

 

დაწვრილებით

საქართველოს აუდიტორული ბაზრის სტრუქტურა და ახალი გამოწვევები


29 აპრილს დაგეგმილია სემინარი თემაზე: საქართველოს აუდიტორული ბაზრის სტრუქტურა და ახალი გამოწვევები...


დაწვრილებით

სემინარი ბაფის წევრებისათვის!


ბაფის წევრებისათვის 2022 წელს დაგეგმილია  სემინარები, სხვადასხვა თემებზე. სემინარები ჩატარდება ონლაინ ფორმატში, პროგრამა „Zoom“ ის გამოყენებით...


დაწვრილებით

ინფორმაცია კორპორაციული საწევრო გადასახდელის ცვლილების შესახებ


კორპორაციული საწევრო გადასახდელის არსებული ტარიფი 10 წელზე მეტია მოქმედებს. განვლილი პერიოდის  საწევრო შემოსავლებისა და მასთან დაკავშირებული ხარჯების ანალიზმა, ასევე  ქვეყნის აუდიტის ბაზარზე და  საზოგადოდ, ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებმა დაგვანახა ცვლილების  აუცილებლობა,  კერძოდ...


დაწვრილებით


ძირითადი პარტნიორები

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge