საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsასს 315 (გადასინჯული 2019 წელს)


IAASB შეიმუშავებს აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების სტანდარტებსა და სახელმძღვანელო მითითებებს ყველა პროფესიონალი ბუღალტრისთვის სტან­დარტების შემუშავების კომპლექსური პროცედურული პროცესის მეშვეობით, რომელიც ითვალისწინებს საზოგადო­ების ინტერესების საზედა­მხედველო საბჭოსა და აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთა­შორისო საერ­თაშორისო სტანდარტების საბჭოს კონსულტანტ-მრჩეველთა ჯგუფის მონა­წილეობას... 


დაწვრილებით

ასს 220 (გადასინჯული)


IAASB შეიმუშავებს აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების სტანდარტებსა და სახელმძღვანელო მითითებებს ყველა პროფესიონალი ბუღალტრისთვის სტან­დარტების შემუშავების კომპლექსური პროცედურული პროცესის მეშვეობით, რომელიც  ითვალისწინებს საზოგადო­ების ინტერესების საზედა­მხედველო საბჭოსა და აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთა­შორისო საერ­თაშორისო სტანდარტების საბჭოს...


დაწვრილებით

ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი 2


IAASB-ის მიზანია, ემსახუროს საზოგადოების ინტერესებს მაღალი ხარისხის აუდიტის, მარწმუ­ნებელი მომსახურების და სხვა დაკავშირებული სტან­დარტების შემუშავებით, აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერ­თაშორისო და ეროვნული სტანდარტების კონვერგენციის ხელშეწყობით, ამგვარად აუმჯობესებს რა...


დაწვრილებით

ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი 1


ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციამ გამოსცა ახალი ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტები ხმსს 1 და ხმსს 2. იხილეთ ხმსს 1 და მოკლე დროში განთავსდება ხმსს 2-იც. ეს დოკუმენტი შემუშავებული და დამტკიცებულია აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IAASB) მიერ. IAASB-ის მიზანია, ემსახუროს საზოგადოების ინტერესებს მაღალი ხარისხის აუდიტის...


დაწვრილებით

ეთიკის კოდექსის სახელმძღვანელო პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის


წინამდებარე ნაშრომი გამოსცა International Federation of Accountants (IFAC®). ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის მისიაა, ემსახუროს საზოგადოების ინტერესებს: ხელი შეუწყოს უმაღლესი ხარისხის პროფესიული სტანდარტების შექმნას; ამ სტანდარტების აღიარებასა და დანერგვას...


დაწვრილებით


ძირითადი პარტნიორები

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge