საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsაკრედიტაციის აღიარება ACCA-ის მიერ


ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამა, რომელიც ბაფში დაინერგა 2000 წლიდან, აკრედიტებულია ACCA-ის  (ACCA-სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაცია)  მიერ. პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამამ 2008 წელს, 2014 წელს და 2019 წლებში მიიღო და შესაბამისად 2024-2028  წლებში განაახლა ACCA-ის I და II ეტაპის აკრედიტაცია.

ბაფის პრეტენდეტებს უფლება აქვს, ეტაპობრივად (ცალკეული წიგნების მიხედვით) მიიღოს  ACCA-ის საერთაშორისო პროგრამის მოდულებში ჩათვლა.

იხილეთ აკრედიტაციის დამადასტურებელი საბუთები:

აკრედიტაცია


პროფესიონალი ბუღალტრის სერტიფიცირება

ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამა, რომელიც ბაფში დაინერგა 2000 წლიდან, აკრედიტებულია ACCA-ის  (ACCA-სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაცია)  მიერ,  პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამამ 2008 წელს, 2014 წელს და 2019 წელს მიიღო და შესაბამისად 2024-2028 წლებში განაახლა ACCA-ის I და II ეტაპის აკრედიტაცია (განახლებული სერტიფიკატები იხილეთ ქვემოთ). 

ბაფის პრეტენდეტებს უფლება აქვს, ეტაპობრივად (ცალკეული წიგნების მიხედვით) მიიღოს  ACCA-ის საერთაშორისო პროგრამის მოდულებში ჩათვლა.

ინფორმაციის ნახვა შესაძლებელია შემდეგი თანმიმდევრობით:

accaglobal.com - - > Accountancy Qualification - - > ACCA Exemptions - - > Exemptions Enquiry - - > Institution Name: GFPAA   Country: Georgia

 

ACCA Qualification / What exemptions are available / Exemption Calculator (new version)

 


PROFESSIONAL CERTIFICATION PROGRAMME (old version)

ACCA Qualification (old version)

Graduates from 01-JAN-2014 to 31-DEC-2018

Graduates from 01-JAN-2008 to 31-DEC-2013
ჩათვლის დეტალები

 1. 2008 წლამდე მიღებული სერტიფიკატების მფლობელები მიიღებენ:

I  - ეტა­პის სერტიფიკატის მფლობელი მიიღებს  ჩათვლას შემდეგ მოდულებში:

 • ბუღალტერი ბიზნესში
 • მენეჯერული აღრიცხვა
 • ფინანსური აღრიცხვა

 

 1. 2008-2013 წლების სერტიფიკატების მფლობელები მიიღებენ:

      პროფესიონალი ბუღალტრის სერტიფიკატის მფლობელი - 9 მოდულის ჩათვლას;

ასევე

      I-II -   ეტა­პის სერტიფიკატის მფლობელი მიიღებს 9 მოდულის ჩათვლას;

 • ბუღალტერი ბიზნესში
 • მენეჯერული აღრიცხვა
 • ფინანსური აღრიცხვა
 • ქართული ბიზნესსა­მარ­თა­ლი
 • საქმიანობის შედეგების მართვა
 • სა­გა­და­სა­ხა­დო და­ბეგ­ვრა
 • ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბა
 • აუ­დი­ტი და მარწმუნებელი მომსახურება
 • ფი­ნან­სუ­რი მარ­თვა
 1. 2014-2023 წლების სერტიფიკატების მფლობელები მიიღებენ:

      პროფესიონალი ბუღალტრის სერტიფიკატის მფლობელი - 9 მოდულის ჩათვლას;

I  - ეტა­პის სერტიფიკატის მფლობელი მიიღებს  ჩათვლას შემდეგ მოდულებში:

 • ბუღალტერი ბიზნესში
 • მენეჯერული აღრიცხვა
 • ფინანსური აღრიცხვა

 ასევე

 I ეტაპის სერტიფიკატის მფლობელი

+ პლუს მეორე ეტაპის ზოგიერთი მოდული

ცნობა ბაფიდან ჩაბარების შესახებ შესაბამისი მოდულების ჩათვლას.

 • ქართული ბიზნესსა­მარ­თა­ლი
 • საქმიანობის შედეგების მართვა
 • სა­გა­და­სა­ხა­დო და­ბეგვრა

 ხოლო

  I-II - ეტა­პის სერტიფიკატის მფლობელი მიიღებს 9 მოდულის ჩათვლას;

 • ბუღალტერი ბიზნესში
 • მენეჯერული აღრიცხვა
 • ფინანსური აღრიცხვა
 • ქართული ბიზნესსა­მარ­თა­ლი
 • საქმიანობის შედეგების მართვა
 • სა­გა­და­სა­ხა­დო და­ბეგ­ვრა
 • ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბა
 • აუ­დი­ტი და მარწმუნებელი მომსახურება
 • ფი­ნან­სუ­რი მარ­თვა
 • 4. 2024-2028 წლების სერტიფიკატების მფლობელები მიიღებენ:

      პროფესიონალი ბუღალტრის სერტიფიკატის მფლობელი - 9 მოდულის ჩათვლას;

I და II  ეტა­პის მოდულებში მფლობელი მიიღებს  ჩათვლას როგორც ქართულ ასევე ინგლისურ მოდულებში.

აკრედიტაციის დამადასტურებელი საბუთები:

Professional Certification Program - Exemptions Certificate (2019-2023)

Professional Certification Program - Exemptions Outcome Letter (2019-2023)

Professional Certification Program - Exemptions Certificate (2024-2028)

Professional Certification Program - Exemptions Outcome Letter (2024-2028)

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge