საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი 2


IAASB-ის მიზანია, ემსახუროს საზოგადოების ინტერესებს მაღალი ხარისხის აუდიტის, მარწმუ­ნებელი მომსახურების და სხვა დაკავშირებული სტან­დარტების შემუშავებით, აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერ­თაშორისო და ეროვნული სტანდარტების კონვერგენციის ხელშეწყობით, ამგვარად აუმჯობესებს რა...


დაწვრილებით

ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი 1


ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციამ გამოსცა ახალი ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტები ხმსს 1 და ხმსს 2. იხილეთ ხმსს 1 და მოკლე დროში განთავსდება ხმსს 2-იც. ეს დოკუმენტი შემუშავებული და დამტკიცებულია აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IAASB) მიერ. IAASB-ის მიზანია, ემსახუროს საზოგადოების ინტერესებს მაღალი ხარისხის აუდიტის...


დაწვრილებით

ეთიკის კოდექსის სახელმძღვანელო პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის


წინამდებარე ნაშრომი გამოსცა International Federation of Accountants (IFAC®). ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის მისიაა, ემსახუროს საზოგადოების ინტერესებს: ხელი შეუწყოს უმაღლესი ხარისხის პროფესიული სტანდარტების შექმნას; ამ სტანდარტების აღიარებასა და დანერგვას...


დაწვრილებით

სავალდებულო განგრძობითი სწავლება


აუდიტორთა რეესტრში რეგისტრირებულ პირებს, რომლებსაც მიმდინარე პერიოდამდე არ გაუვლიათ რეგისტრაცია სავალდებულო განგრძობითი სწავლების სემინარებზე ან/და ესაჭიროებათ გაცდენილი საათების აღდგენა, შევახსენებთ ჩასატარებელი სემინარების გრაფიკს...


დაწვრილებით

სავალდებულო განგრძობითი სწავლება


„განგრძობითი განათლების სტანდარტის“ მოთხოვნების შესაბამისად, სავალდებულო განგრძობითი სწავლების სემინარები  ბაფში ჩატარდება მიმდინარე წლის 6 სექტემბრიდან 13 ნოემბრამდე  პერიოდში...


დაწვრილებით


ძირითადი პარტნიორები

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge