საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsჟურნალი „ბუღალტული აღრიცხვა


2020 წლის თებერვლიდან ჟურნალი  „ბუღალტრული აღრიცხვა“ მოგეწოდებათ ელექტრონული ფორმით...

 

დაწვრილებით

ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი 1


ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციამ გამოსცა ახალი ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტები ხმსს 1 და ხმსს 2. იხილეთ ხმსს 1 და მოკლე დროში განთავსდება ხმსს 2-იც. ეს დოკუმენტი შემუშავებული და დამტკიცებულია აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IAASB) მიერ. IAASB-ის მიზანია, ემსახუროს საზოგადოების ინტერესებს მაღალი ხარისხის აუდიტის...


დაწვრილებით

ეთიკის კოდექსის სახელმძღვანელო პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის


წინამდებარე ნაშრომი გამოსცა International Federation of Accountants (IFAC®). ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის მისიაა, ემსახუროს საზოგადოების ინტერესებს: ხელი შეუწყოს უმაღლესი ხარისხის პროფესიული სტანდარტების შექმნას; ამ სტანდარტების აღიარებასა და დანერგვას...


დაწვრილებით

სავალდებულო განგრძობითი სწავლება


აუდიტორთა რეესტრში რეგისტრირებულ პირებს, რომლებსაც მიმდინარე პერიოდამდე არ გაუვლიათ რეგისტრაცია სავალდებულო განგრძობითი სწავლების სემინარებზე ან/და ესაჭიროებათ გაცდენილი საათების აღდგენა, შევახსენებთ ჩასატარებელი სემინარების გრაფიკს...


დაწვრილებით

ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამაში ჩართვის მსურველთა საყურადღებოდ!


პრეტენდენტად რეგისტრაცია მიმდინარეობს ონლაინ. მსურველი ბაფის მეილზე - gfpaa@gfpaa.ge - აგზავნის საბუთებს და ამავე მეილიდან ელოდება პასუხს. საიტზე რეგისტრაციისათვის აუცილებელი დოკუმენტები იხილეთ ლინკზე 

http://gfpaa.ge/site/index.php?tid=33&color=green&lid=33... მე-4 პუნქტში. ახალი წიგნების ლექციებზე დარეგისტრირება ხდება ინსტიტუტის მსმენელთა ბაზიდან (ლექციებზე დარეგისტრირების ინფორმაცია და მსმენელთა ბაზა იხილეთ ინსტიტუტის საიტზე) - http://pbi.ge/?action=lectures

 


დაწვრილებით


ძირითადი პარტნიორები

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge