საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsგანათლების სტანდარტები


 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა

ფედერაცი

ბაფის განათლების სტანდარტები წარმოადგენს პროფესიული სერტიფიცირების სახელმძღვანელო დოკუმენტებს, რომლებიც შექმნილია ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (ბსფ) მიერ შემუშავებული განათლების სტანდარტების საფუძველზე და მოიცავს მათ ყველა დებულებას.

ბაფის გამგეობის მიერ დამტკიცებულია განათლების სტანდარტები 

განათლების საერთაშორისო სტანდარტები 2019 წლის ვერსიით (ქართული)

INTERNATIONAL EDUCATION STANDARDS 2019 

 

განათლების საერთაშორისო სტანდარტები (2019 წლამდე):

 1. პროფესიონალი ბუღალტრის განათლების სტანდარტი (გს) 1
  პროფესიონალ ბუღალტერთა განათლების პროგრამაში ჩართვისათვის აუცილებელი მოთხოვნები
 2. პროფესიონალი ბუღალტრის განათლების სტანდარტი (გს) 2
  საწყისი პროფესიული განვითარება - ტექნიკური კომპეტენტურობა
 3. პროფესიონალი ბუღალტრის განათლების სტანდარტი (გს) 3
  საწყისი პროფესიული განვითარება - პროფესიული უნარები
 4. პროფესიონალი ბუღალტრის განათლების სტანდარტი (გს) 4
  საწყისი პროფესიული განვითარება - პროფესიული ფასეულობები, ეთიკა და ქცევა
 5. პროფესიონალი ბუღალტრის განათლების სტანდარტი (გს) 5
  საწყისი პროფესიული განვითარება - პრაქტიკული გამოცდილება
 6. პროფესიონალი ბუღალტრის განათლების სტანდარტი (გს) 6
  საწყისი პროფესიული განვითარება - პროფესიული კომპეტენტურობის შეფასება
 7. პროფესიონალი ბუღალტრის განათლების სტანდარტი (გს) 7
  უწყვეტი პროფესიული განვითარება
 8. პროფესიონალი ბუღალტრის განათლების სტანდარტი (გს) 8
  ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე პასუხისმგებელი
  გარიგების პარტნიორების პროფესიული კომპეტენტურობა (გადასინჯული)

 

ბაფის განათლების სტანდარტებთან ერთად, პროფესიული სერტიფიცირების რეგულირების მიზნით, ბაფი იყენებს დებულებას ,,საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის მიერ პრეტენდენტისათვის პროფესიონალი ბუღალტრის სტატუსუს მინიჭების შესახებ".
 

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge