საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსრული სასერტიფიკაციო პროგრამა


აღიარებული სრული სერტიფიცირების პროგრამა განახლდა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2023 წლის 31 მაისს: 

სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა (განახლებულია 31.05.2023 წლის მდგომარეობით)

სარეგისტრაციო № SARAS-IPD-0004

სრული სასერტიფიკაციო პროგრამის საგამოცდო პროცესი (განახლებულია 31.05.2023 წლის მდგომარეობით)

საგამოცდო პროცესის № SARAS-EXP-0002

 

აღიარებული სრული სერტიფიცირების პროგრამა განახლდა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2020 წლის 6 მაისს:  

სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა (განახლებულია 24.12.2019 წლის მდგომარეობით)

სარეგისტრაციო № SARAS-IPD-0001

სრული სასერტიფიკაციო პროგრამის საგამოცდო პროცესი (განახლებულია 24.12.2019 წლის მდგომარეობით)

სარეგისტრაციო № SARAS-EXP-0001 

 

სრული სერტიფიცირების პროგრამა აღიარებულია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2018 წლის 23 ივლისს: 

სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა (ძველი ვერსია)
სარეგისტრაციო ნომერი SARAS-IPD-0001

სრული სასერტიფიკაციო პროგრამის საგამოცდო პროცესი  (ძველი ვერსია)

სარეგისტრაციო ნომერი SARAS-EXP-0001 

 


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge