საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsჟურნალი „ბუღალტული აღრიცხვა


2022 წელი

ჟურნალი,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N12 (დეკემბერი)

ჟურნალი,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N11 (ნოემბერი)

ჟურნალი,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N10 (ოქტომბერი)

ჟურნალი,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N9 (სექტემბერი)

ჟურნალი,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N8 (აგვისტო)

ჟურნალი,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N7 (ივლისი)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N6 (ივნისი)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N5 (მაისი)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N4 (აპრილი)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N3 (მარტი)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N2 (თებერვალი)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N 1 (იანვარი)

 

 

2021 წელი

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N12 (დეკემბერი)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N11 (ნოემბერი)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N10 (ოქტომბერი)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N9 (სექტემბერი)

ჟურნალი,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N8 (აგვისტო)

ჟურნალი,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N7 (ივლისი)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N6 (ივნისი)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N5 (მაისი)

ჟურნალი,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N4 (აპრილი)

ჟურნალი,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N3 (მარტი)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N2 (თებერვალი)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N 1 (იანვარი)

 

2020 წელი

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N2 (თებერვალი)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N3 (მარტი)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N4 (აპრილი)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N5 (მაისი)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N6 (ივნისი)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N7 (ივლისი)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N8 (აგვისტო)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N9 (სექტემბერი)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N10 (ოქტომბერი)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N11 (ნოემბერი)

ჟურნალი ,,ბუღალტრული აღრიცხვა" N12 (დეკემბერი)

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge