საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsგაფრთხილება ნამდვილ წევრებს


საწევრო კომიტეტის გადაწყვეტილებით (ოქმი #10-06.10.2015) გაფრთხილება მიეცათ ბაფის ნამდვილ წევრებს, რომელთაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში არ ჰქონიათ აქტივობა საწევრო შენატანების გადახდის კუთხით. თუ აღნიშნული წევრები 2015 წლის 31 დეკემბრამდე არ დაფარავენ დავალიანებას, მათი  წევრობიდან გარიცხვის საკითხი განსახილველად გადაეცემა ბაფის გამგეობას.

 

ნამდვილი წევრები რომელთაც მიეცათ გაფრთხილება

     

1.     მანანა აბუაშვილი

2.     გიორგი ბუბუტეიშვილი

3.     გიორგი გვალია

4.     ნონა გულუა

5.     ნინო გურასპაშვილი

6.     მიხეილ დელბაშიშვილი

7.     კონსტანტინე ვაჩიბერიძე

8.     ლელა თანდარაშვილი

9.     ელზა ლალიაშვილი

10.  შორენა ლობჯანიძე

11.  ნათია მამულაშვილი

12.  თეონა პაქსაშვილი

13.  ინგა  რაზმაძე

14.  მზია რობაქიძე

15.  ნანული საჩალელი

16.  გულიდა საჯაია

17.  ზაირა ფაილოძე

18.  არჩილ ქოჩორაშვილი

19.  ნათია შაორშაძე

20.  მამუკა წურწუმია

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge