საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბაფის ნამდვილი წევრების საყურადღებოდ!


2015 წლის 30 ნოემბრიდან საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია ნამდვილი წევრებისათვის  ატარებს განგრძობითი სწავლების პროგრამით გათვალისწინებულ სემინარებს. 

 სემინარის ძირითადი თემებია:

 1. მცირე და საშუალო ბიზნესის საერთაშორისო სტანდარტები; 

 2. საგადასახადო დაბეგვრის სფეროს სიახლეები.

ბაფის ნამდვილი წევრები ვალდებულნი არიან მონაწილეობა მიიღონ აღნიშნულ სემინარებში. სემინარებში მონაწილეობა ჩაითვლება 2015 წლის განგრძობითი სწავლების პროგრამაში.

სემინარის ღირებულება:  წევრებისათვის 60 ლარი, დღგ-ის ჩათვლით;

რეგისტრაცია და ჯგუფების დაკომპლექტება ხდება წინასწარ.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge