საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and AuditorsACCA პროექტის მე-2 ეტაპი


სტუდენტების საყურადღებოდ!

იწყება ACCA-სა და ბაფს შორის ჩამოყალიბებული თანამშრომლობის ფარგლებში პროექტის მე-2 ეტაპი.

ბაფის სტუდენტებს, ბაფის წევრებსა და სერტიფიცირებულ პროფესიონალ ბუღალტრებს ( I ,  II , და  III  ეტაპის სერტიფიკატე-ბის მფლობელებს,  მიღებულს  2008-2016  წლებში)  აქვთ შანსი გახდნენ ACCA-ის (ინგლისური პროგრამის)  სტუდენტები და მიიღონ ბაფში ჩაბარებული ზოგიერთი წიგნების ჩათვლა შეღავათიან ფასებში.

ბაფი მზადაა და მოხარული იქნება გასცეს რჩევები და კონსულტაცია გაუწიოს მის წევრს, რომელმაც ACCA-ის (ინგლისური პროგრამის) სტუდენტად გახდომა გადაწყვიტა. 

გთხოვთ ზემოაღნიშნული თხოვნით მოგვმართოთ ბაფში 2016 წლის 1 ოქტომბრიდან  2017 წლის 20 მარტამდე მისამართზე: წერეთლის 61.

                                                                                              ბაფის ადმინისტრაცია

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge