საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsტრეინინგი


პატივცემულო კოლეგებო,

მიმდინარე წლის 27-28 თებერვალს დაგეგმილია ტრეინინგის ჩატარება ბუღალტრებისა და აუდიტორებისათვის  „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში“ ევროპის საბჭოს ექსპერტის, ბატონი ჯუზეპე ლომბარდოს მონაწილეობით.

           ტრენინგი ხორციელდება ევროსაბჭოსა და ევროკავშირის აღმოსავლეთ   

           პარტნიორობის პროგრამული თანამშრომლობის ჩარჩო (PCF)    

           პროგრამის ფარგლებში.

ტრეინინგზე განხილული იქნება ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების სფეროში არსებული საერთაშორისო  (FATF) რეკომენდაციებითა და  ევროკავშირის მე-4 დირექტივით დადგენილი მოთხოვნები, ქართული კანონმდებლობა, უშუალოად ბუღალტრებისა და აუდიტორების ვალდებულებები, აღნიშნულ სფეროში სხვა ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობითა და კონკრეტული მაგალითებით.

ბაფის თხოვნაა 13 თებერვლამდე მოგვაწოდოთ კანდიდატები, რომლებიც თქვენი კომპანიიდან მონაწილეობას მიიღებენ დაგეგმილ ტრეინინგში.

უახლოეს მომავალში მოგაწვდით დღის წესრიგსა და ღონისძიების ჩატარების ადგილს.

ეხვედრის სამუშაო ენა იქნება ქართული და ინგლისური, სინქრონული თარგმანის უზრუნველყოფით.

                   

პატივისცემით,

ლავრენტი  ჭუმბურიძე
აღმასრულებელი დირექტორი

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge