საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსაქმიანობის ანგარიში


 ”ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ”  საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, ვაქვეყნებთ საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფი) 2016 წლის საქმიანობის  ანგარიშს

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge