საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი


ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი

მიმდინარე წლის 5 მაისს, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის  ინიციატივით, ბაფში გაიმართა ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის  პროექტის ერთობლივი განხილვა - ბაფის გამგეობის წევრების, კორპორაციული წევრებისა (სდპ აუდიტის დროებითი უფლების მქონე  კომპანიები)  და ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელობის მონაწილეობით.

განხილვაში მონაწილე მხარეებს შესაძლებლობა  ჰქონდათ პროექტზე კომენტარებისა და მოსაზრებების გამოხატვის.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge