საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსაერთო კრების სამუშაო გრაფიკი


ბაფის 23-ე საერთო კრების სამუშაო გრაფიკი

26 მაისი 2018 წელი

 

სასტუმრო “რედისონ ბლუ ივერია”

მისამართი: (ვარდების რევოლუციის მოედანი № 1)

            

 დღის წესრიგი:

 

 • ბაფის გამგეობის ანგარიში;
 • სარევიზიო კომისიის ანგარიში;
 • საქმიანობის ანგარიშების შეფასება
 • წესდებაში შესატანი ცვლილებების შესახებ
 • ბაფის დამსახურებული წევრების დაჯილდოვება
 • დისკუსია, კითხვა-პასუხი
 • გამგეობის თავმჯდომარისა და გამგეობის წევრების არჩევნები;
 • სარევიზიო კომისიის არჩევნები

             სამუშაო გრაფიკი

 დელეგატების რეგისტრაცია    (12.00-12.30)

საორგანიზაციო საკითხები (12.30-12.40)

 • კრების გახსნა, კრების თავმჯდომარისა და მდივნის არჩევა;
 • დღის წესრიგის წარდგენა და დამტკიცება.

დღის წესრიგის გრაფიკი:

 1. გამგეობის ანგარიში 2017 წლის საქმიანობის შესახებ (12.40-13.00);
 2. სარევიზიო კომისიის ანგარიში (13.00-13.15);
 3. საქმიანობის ანგარიშების შეფასება (13.15-13.30);
 4. წესდებაში შესატანი ცვლილებების შესახებ (13.30-100);
 5. ბაფის დამსახურებული წევრების დაჯილდოვება (00-14.10);
 6. დისკუსია, კითხვა-პასუხი (14.10-14.40);
 7. 7. ხმის დამთვლელი კომისიის არჩევა, საარჩევნო ბიულეტენების დარიგება (140-14.50);
 8. შესვენება (კოფე-ბრეიკი), ხმების დათვლა (14.50-15.30);
 9. არჩევნების შედეგების გამოცხადება (15.30-15.40);
 10. სარევიზიო კომისიის არჩევნები (15.40-15.55);

         საერთო კრების დახურვა - (16.00).

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge