საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბაფის საერთო (საარჩევნო) 23-ე კრება


ბა­ფის სა­ერ­თო (სა­არ­ჩევ­ნო) 23-ე კრე­ბის მიმოხილვა

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge