საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბაფის კომიტეტებში მუშაობის მსურველი წევრებისათვის


მიმდინარეობს ბაფის კომიტეტების დაკომპლექტების პროცესი. პროცესში ჩართვა შეუძლია   კომიტეტის წევრობის მსურველ ბაფის ნებისმიერ წევრს. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით იხილეთ ბაფის გამგეობის თავმჯდომარის ვიდეომიმართვა და განაცხადის ფორმა...

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის გამგეობის თვმჯდომარის რუსუდან ჟორჟოლიანის ვიდეომიმართვა

კომიტეტის წევრობის მსურველის განაცხადის ფორმა

 

ბაფის აღმასრულებელი დირექტორს

ბატ. ლავრენტი ჭუმბურიძეს

ბაფის წევრის ---------------------------

 

გ ა ნ ა ც ხ ა დ ი

სურვილი მაქვს, როგორც წევრმა ვიმუშაო --------------------------------------------------------------------------------- კომიტეტში

წევრის მონაცემები

ბაფის წევრი (ასოცირებული, ნამდვილი) ------------------- წლიდან

განათლება: ------------------------------------------------------------------------------------

კვალიფიკაცია და სხვა სამუშაო უნარები: -------------------------------------------------

სამუშაო გამოცდილება: ----------------------------------------------------------------------

საცხოვრებელი ადგილი: ---------------------------------------------------------------------

 

განმცხადებლის ხელმოწერა:

თარიღი:

განაცხადი გაგზავნეთ ფოსტაზე:  baf@baf.ge

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge