საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsგანცხადება მომსახურების შესყიდვაზე


განცახდება მომსახურების შესყიდვაზე

ბაფი, 2018 წლის განგრძობითი სწავლების პროგრამით გათვალისწინებული სემინარების  მაღალ დონეზე ჩატარების მიზნით, აცხადებს ტენდერს მომსახურების  შესყიდვაზე.  მიუხედავად იმისა, რომ შემოთავაზებული წინადადება კომერციული ხასიათისაა, ტენდერში თითოეული კომპანიის მონაწილეობა მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება ბაფისა და ზოგადად პროფესიისთვის, რადგან, ვფიქრონთ, ასეთი პრაქტიკის დამკვიდრება  ხელს შეუწყობს ქვეყანაში განგრძობითი პროგრამების დაახლოვებას და ხარისხის  უზრუნველყოფას.

1. განაცხადი ბაფის 2018 წლის განგრძობითი სწავლების პროგრამის ფარგლებში სემინარების ჩასატარებლად მომსახურების შესყიდვაზე

2. განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის სილაბუსი (2017 წლის)

3. 2018 წლის გაგრძობითი სწავლების ჯგუფების გრაფიკი

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge