საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბუღალტერთა გამოკითხვის შედეგები


წარმოგიდგენთ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივით განხორციელებული  ბუღალტერთა გამოკითხვის შედეგებ 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge