საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsინფორმაცია P7 მოდულის გამოცდასთან დაკავშირებით


ინფორმაცია P7 მოდულის გამოცდასთან დაკავშირებით

სერთიფიცირების იმ პრეტენდენტების საყურადღებოდ , რომლებიც 2019 წლის იანვარში აპირებენ  P7 - ,,აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება“ (უმაღლესი დონე) მოდულის ჩაბარებას:

P7 - ,,აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება“ (უმაღლესი დონე)    სასერტიფიკაციო გამოცდაზე თუ საგამოცდო კითხვა  დაკავშირებული იქნება დასკვნის შედგენასთან, პრეტენდენტმა პასუხის გაცემისას უნდა იხელმძღვანელოს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის   2017 წლის 4 დეკემბრის №ნ-24 ბრძანებით ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღებულ  2016-2017 წლების ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტითა და  აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტები.

თეორიული და პრაქტიკული მასალა  აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით გთხოვთ იხილოთ მიბმულ ფაილად. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის ადმინისტრაციას.

მისამართი: საქართველო, ქ.თბილისი წერეთლის 61, 0154

ვებსაიტი: http://www.gfpaa.ge ან http://www.baf.ge

ელფოსტა: gfpaa@gfpaa.ge

ტელეფონი:

+995 32 235 67 56

+995 32 235 43 97

+995 32 235 11 47

+995 32 235 01 57

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge