საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsშეთავაზება ბაფის წევრებს


გთხოვთ გაეცნოთ სს „სინერჯი კაპიტალის“ შემოთავაზებას (იხ. თანდართული ფაილი).

დაინტერესების შემთხვევაში დაუკავშირდით ბაფის ადმინისტრაციას, რათა დაიგეგმოს აღნიშნულ კომპანიასთან შეხვედრა და შემოთავაზების დეტალური განხილვა.

სინერჯი კაპიტალი | Synergy Capital - სინერჯი ჯგუფის ინიციატივით შექმნილი სააქციო საზოგადოებაა, რომლის ამოცანაა, ერთი მხრივ, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს დაეხმაროს მაღალმომგებიანი საინვესტიციო პორტფელის შექმნაში; ამასთან, ამ ადამიანებს მისცეს შესაძლებლობა, თავისი ცოდნა და გამოცდილება სწორი მეთვალყურეობით გადასცენ მათ მიერ ინვესტირებულ კომპანიებს და, მეორე მხრივ, ბაზარზე მოძებნოს მომავლის ლიდერი ორგანიზაციები, რომლებსაც გააჩნიათ ზრდის მაღალი პოტენციალი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვრებს გარეთ. ამასთან, მათ უკვე აქვთ დანერგილი ან სრულ მზაობას გამოთქვამენ კარგ მმართველობასა და გამჭირვალე ანგარიშგებაზე.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge