საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsმთავარი ბუღალტრის საკვალიფიკაციო პროგრამა


საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

აცხადებს მსურველთა მიღებას

"სერტიფიცირებული მთავარი ბუღალტრის"

საკვალიფიკაციო პროგრამით სწავლებაზე

 

პროგრამა ეფუძნება ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) საგანმანათლებლო რეკომენდაციებს. მისი მიზანია დასაქმებული ბუღალტრების პროფესიული დახელოვნება.

 

საკვალიფიკაციოდ დაიშვება პირი, რომელსაც:

-  აქვს უმაღლესი განათლება და პროფილით მუშაობის 3 წლის სტაჟი; ან

- აქვს საშუალო ტექნიკური განათლება და პროფილით მუშაობის
          5 წლის სტაჟი.

 

სწავლების ხანგრძლივობაა 3 თვე.

 

პროგრამით გათვალისწინებული სერტიფიცირების გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ, პირს გადაეცემა მთავარი ბუღალტრის სერტიფიკატი.

 

საბუთები მიიღება მიმდინარე წლის 4 მარტამდე.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ მისამართზე:

თბილისი, წერეთლის გამზირი 61.

ტელ/ფაქსი:  235 43 97,  235 67 56

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge