საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsშემოსავლები და ხარჯები 2019


დამტკიცებულია: 04.04.2019 წელი

       გამგეობის სხდომის ოქმი #03

 ბაფის მოსალოდნელი შემოსავლები და ხარჯები 2019 წლისათვის

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge