საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsპრაქტიკის მოდელები, ასოციაციები და ქსელური სისტემა


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციამ (GFPAA) თარგმნა სახელმძღვანელო – „პრაქტიკის მოდელები, ასოციაციები და ქსელური სისტემა“. აღნიშნული სახელმძღვანელო ითარგმნა აზიის განვითარების ბანკის ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში.

მოდულში განხილულია მთელი რიგი სტრუქტურული მოსაზრებები, რომლებიც თან ახლავს საბუღალტრო ფირმის მესაკუთრეობას/მფლობელობას ან მართვას: სხვადასხვა მოდელები: ინდივიდუალური პრაქტიკოსი პროფესიონალი ბუღალტერი, ამხანაგობა/პარტნიორობა, და კორპორაციული სტრუქტურები; ფირმაში მოგების განაწილებისა და გადაწყვეტილებების მიღების ძირითადი მიდგომები; და ქსელური სისტემებისა და ასოციაციების გამოყენება საკუთარი რჩევების/კონსულტაციების გავრცელების მიზნით.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge