საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsშეთანხმებული პროცედურების გარიგებები


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციამ (GFPAA) თარგმნა სახელმძღვანელო - „შეთანხმებული პროცედურების გარიგებები“. აღნიშნული სახელმძღვანელო ითარგმნა აზიის განვითარების ბანკის ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში.

გამოცემაში ახსნილია, რა არის შეთანხმებული პროცედურების (AUP) გარიგებები, რა სარგებლობა მოაქვს კლიენტებისთვის ამგვარი მომსახურების შეთავაზებას და როდის არის ის შესაფერისი. მასში მოცემულია ფინანსურ და არა-ფინანსურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით შეთანხმებული პროცედურების გარიგებები, პროცედურების საილუსტრაციო ექვსი კონკრეტული სიტუაცია, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას, შეთანხმებული პროცედურების ანგარიშის ნიმუში და  ISRS 4400-დან. ამ პუბლიკაციის ძირითად მიზნობრივ აუდიტორიას წარმოადგენენ პრაქტიკოსი ბუღალტრები, მარეგულირებლები და პოლიტიკის განმსაზღვრელები.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge