საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsწევრებთან სამუშაო შეხვედრები რეგიონებში


წევრებთან სამუშაო შეხვედრები რეგიონებში

პროფესიაში მიმდინარე რეფორმების საპასუხოდ, ბაფის 2019 წლის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ღონისძიებად დასახული იყო ბაფის წევრებთან და ბიზნესის წარმომადგენლებთან  სამუშაო შეხვედრები რეგიონებში.

სამუშაო შეხვედრების თემატიკა:

1. III და  IV კატეგორიის საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად მომზადებისა და ანგარიშგების წარდგენის მოთხოვნების შესახებ ინფორმაციის გაცნობა;  

2. აუდიტორული კომპანიებისათვის აუდიტორული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, ბაფში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ;

3. ბაფის წევრების მოსაზრებების მოსმენა და გათვალისწინება ორმხრივი თანამშრომლობის გაუმჯობესების მიზნით.

სამუშაო შეხვედრების ორგანიზებას ახორციელებს ბაფის საწევრო კომიტეტი (თავმჯდომარე ნ. ბაკაშვილი), შესაბამისი რეგიონის   ბაფის წარმომადგენლებთან კოორდინაციით. 

მიმდინარე პერიოდისათვის სამუშაო შეხვედრები უკვე გაიმართა:

გურჯაანში (15 თებერვალი);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქუთაისი (6 ივნისი)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბათუმი (12 ივლისი)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ანალოგიური სამუშაო შეხვედრა დაგეგმილია ზუგდიდში მიმდინარე წლის 6 სექტემბერს.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge